Ondersteunende Professionals

Iedereen binnen Deltares draagt bij aan een de missie "Enabling Delta Life".  Zo werken onze supportafdelingen nauw samen met de core business. We stellen ze graag aan je voor:

Finance and Control (F&C)

F&C is verantwoordelijk voor financiële, fiscale en juridische processen binnen Deltares. We werken nauw samen met de onze inhoudelijke collega’s zoals projectleiders, afdelingshoofden en unitmanagers. Onze unit controllers en project administrateurs zijn als het ware het ware, het financiële geweten van onze maatschappelijk relevante projecten.

Onze juristen werken hard aan het maken van een vertaalslag van juridische theorie naar de praktijk van Deltares. Zo draagt iedereen bij aan een veilig en duurzaam leven in delta’s waar ook ter wereld.

Voor mij is het interessant om te werken met mensen die creatief, innovatief en zeer gepassioneerd zijn over hun werk. Die vind je veelvuldig bij Deltares. We werken allemaal samen om onze opdrachtgevers de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Je kunt elke dag aan iets nieuws werken, want de projecten van Deltares zijn heel divers. Het uitgedaagd worden is voor mij een belangrijke reden waarom het leuk is om bij Deltares te werken. Naast de projecten en collega's is het ook een groot pluspunt om te werken voor een bedrijf dat erg betrokken is in maatschappelijke kwesties. 
Anne van den Hooven
Specialistisch adviseur fnc
Ik ben bij Deltares komen werken, omdat ik het belangrijk vind om bij een organisatie te werken die iets bijdraagt aan de wereld: het houden van droge voeten en het veiliger maken van de wereld! 
Gerard Kruger
Teamleider Business Control

Experimental Facility Services

Bij Deltares hebben we een tal aan unieke testopstellingen en faciliteiten voor water en ondergrond. Denk aan de watergrond goot, geotechnisch laboratorium of onze Delta flume. Hieraan werken meerdere vaktechnische medewerkers, op MBO- en HBO-niveau op het gebied van grond en bouwmaterialen, elektrotechniek, metaal en hout. Zij ondersteunen Deltares-brede activiteiten op het gebied van onder andere modelbouw, werktuigkunde, instrumentatie, meet- en regeltechniek. Daarnaast voert het technisch onderhoud uit namens beheerders van de fysische faciliteiten en/of regisseert dit onderhoud met derden. Regelmatig zoeken wij een model- project technicus en R&D engineers om ons team te versterken. 

Net zoals in het echte leven lopen vooraf bedachte ideeën wel eens anders. De fysieke faciliteiten zijn wat betreft hardware dagelijks hetzelfde, maar de onderzoeken die er plaatsvinden met de bijbehorende uitdagingen niet. In mijn werk is het zaak om naast structuur en planning ook te improviseren wanneer de situatie daar om vraagt. Door mijn inzet kunnen mijn collega’s hoogwaardig modelonderzoek uitvoeren in de faciliteiten. Dit onderzoek draagt bij aan diverse vraagstukken uit de samenleving. Ik ben trots om hier onderdeel van te zijn.
Richard Boele
Technisch specialist facilitair

Facility Management (FAM)

De afdeling FAM zorgt voor de facilitaire diensten en projecten zodat collega’s hun werk goed kunnen doen. 

FAM verzorgt een breed scala aan diensten zoals: ontvangst van bezoekers, huisvesting, onderhoud van de gebouwen, terrein en installaties,  energie beheer, vervoer, schoonmaak, catering, audiovisuele diensten, fotografie en grafische vormgeving

Onze werkplek is zeer uniek en bijzonder levendig. Onze campus alleen al is continue aan het veranderen en maken we steeds duurzamer. We bouwen nieuwe faciliteiten en hebben regelmatig (grote) events. Dit zorgt ervoor dat wij bij FAM nooit een dag hetzelfde is. 

Communicatie

De afdeling Communicatie helpt medewerkers bij het communiceren over hun werk. De adviseurs dragen eraan bij dat we een communiceerbare boodschap hebben die onze impact vergroot.
Als afdeling zijn we bezig met het positioneren van Deltares als gerenommeerd kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, bodemdaling en droogte is het uitgangspunt. Zo hebben verschillende collega’s bijgedragen aan de recente IPCC-rapporten. Of aan onderzoek hoe klimaatverandering onze drinkwatervoorziening raakt. Onderwerpen waarmee we veelvuldig in het nieuws zijn.

 

Dit doet de afdeling onder andere met strategisch communicatieadviseurs, een content marketeer en prachtige communicatiemiddelen zoals Deltalife, Deltarespons, intranet en een actief mediabeleid.

Human Resource Department

HRD adviseert leidinggevenden en medewerkers op het gebied van personeel & organisatie. Naast HR advisering aan het management, dragen we ook bij aan onze organisatieontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit & inclusie, personeelsopbouw, arbeidsmarktpositionering en digitale transformatie. Ons team bestaat uit HR specialisten op gebied van beleid, arbeidsrecht, learning & development en ondersteuning op recruitment, ziekteverzuim, HR administratie en HR business partners. De Deltariaan (medewerker van Deltares) is onze belangrijkste troef en als HR medewerker ben je daarom van grote toegevoegde waarde.  

Video