Ondersteunende Professionals

Wil jij toegevoegde waarde leveren, ben jij iemand die de juiste vragen stelt, consequenties overziet en graag in samenwerking met anderen tot de goede oplossingen komt? En neem jij initiatieven om verbeteringen aan te dragen om slimmer en/of digitaler te werken? Dan passen wij goed bij jou! Veel van onze support medewerkers zijn werkzaam in Delft, zij zijn echter ook regelmatig in Utrecht aanwezig. Er zijn ook medewerkers met standplaats Utrecht. In de vacaturetekst staat aangegeven wat de standplaats is. Alle support afdelingen kenmerken zich door nauwe samenwerking en regelmatige afstemming. Er heerst een informele sfeer, waarbinnen met drive en op collegiale wijze met elkaar wordt samengewerkt.

Onboarding

We gunnen iedere nieuwe medewerker een vliegende start bij Deltares. We vinden het belangrijk dat je als nieuwe medewerker optimaal, met een positief gevoel en met veel betrokkenheid aan het werk gaat en voor een langere tijd met plezier bij Deltares blijft werken. De onboardingsperiode maakt onderdeel uit van deze vliegende start. Een inwerkprogramma, mentorbegeleiding, algemene introductiedag en intervisie zijn hier een onderdeel van. 

Persoonlijke ontwikkeling

Bij Deltares werk je vanuit jouw talent en krijg je volop ruimte om dit verder te ontwikkelen. Werken bij Deltares betekent vrijheid om binnen onze missies je werk zelf vorm te geven. Het vraagt pro-activiteit, samenwerkingsgerichtheid en ondernemerschap. Niets is onmogelijk bij Deltares!                                                        

Deltares investeert ruim in de ontwikkeling van medewerkers. Het Deltares Talenten Ontwikkelings Programma (TOP) biedt de mogelijkheid een verscheidenheid aan maatwerk opleidingen te volgen ten behoeve van de eigen professionele groei. De TOP opleidingen zijn gericht op het vergroten van inzicht, en de ontwikkeling en versterking van kennis en vaardigheden. Voorbeelden zijn  projectmanagement, zelfleiderschap, feedback en time management.                         

Wat vinden onze medewerkers?

Mijn naam is Gerard Kruger en ik werk als Teamleider Business Control bij Financiën en Control (FNC). Ik ben bij Deltares komen werken, omdat ik het belangrijk vind om bij een organisatie te werken die iets bijdraagt aan de wereld: het houden van droge voeten en het veiliger maken van de wereld!  Het geeft mij energie dat ik in mijn werk collega’s echt kan helpen met het op financieel gebied opzetten en uitvoeren van projecten. Het werk bij Deltares ervaar ik als uitdagend, omdat de focus altijd ligt op de inhoud en op kennis, en niet altijd op de financiën. De werkomgeving zou ik beschrijven als informeel, mijn collega’s als betrokken en betrouwbaar. En we kunnen met elkaar lachen! De missie van Deltares is ‘Enabling Delta Life’. Daarnaast hebben we bij FNC de missie 'Enable Deltares to enable Delta Life'. Geld is bij Deltares geen doel, maar een middel om kennis op te doen, in te zetten en te verspreiden. Vanuit FNC moeten we ervoor zorgen dat we het zo goed als mogelijk inzetten, om maximaal kennis te ontwikkelen en te verspreiden.
Gerard Kruger
Teamleider
Net zoals in het echte leven lopen vooraf bedachte ideeën wel eens anders. De fysieke faciliteiten zijn wat betreft hardware dagelijks hetzelfde, maar de onderzoeken die er plaatsvinden met de bijbehorende uitdagingen niet. In mijn werk is het zaak om naast structuur en planning ook te improviseren wanneer de situatie daar om vraagt. Door mijn inzet kunnen mijn collega’s hoogwaardig modelonderzoek uitvoeren in de faciliteiten. Dit onderzoek draagt bij aan diverse vraagstukken uit de samenleving. Ik ben trots om hier onderdeel van te zijn.
Richard Boele
Technisch specialist facilitair

Working@Deltares: Gerard Kruger Teamleider Unit control