Deltares als werkgever

Wij zijn Deltares

Onze belofte aan jou is helder: bij Deltares kun je met jouw kennis maatschappelijke impact maken, krijg je de kans om je talent te ontwikkelen en persoonlijk te groeien. Als jij kiest voor Deltares, kies je voor een dynamisch en inclusief team dat diversiteit, creativiteit, innovatie en samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. Bij Deltares krijg je de kans om je talent te ontwikkelen, persoonlijk te groeien en om maatschappelijke impact te creëren. 

De carrièremogelijkheden bij Deltares zijn divers en veelzijdig. Ontdek wat we doen, welke kansen we bieden en wat dit allemaal voor jou kan betekenen. 

Als je aan onze medewerkers vraagt: ‘Wat betekent werken bij Deltares voor jou?’ Dan komen er 4 belangrijke pijlers naar voren. Dit is onze employer value proposition

Met kennis het verschil maken 

Creëren van maatschappelijke impact 

Wij vinden dat al onze projecten een positieve impact moeten hebben op de samenleving. Dit doen we door onze kennis en expertise optimaal in te zetten, niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. We ontwikkelen en delen water- en bodemkennis, voor zowel de korte als lange termijn en hebben als missie ‘Enabling delta life’.  

We zijn een kennisinstituut voor toegepast onderzoek en opereren in een multidisciplinair netwerk. We werken voortdurend in co-creatie. Behalve onze specialistische kennis, zijn interdisciplinariteit en samenwerken onze belangrijkste competenties. 

Samen met 900 medewerkers met 62 verschillende nationaliteiten dragen we bij aan innovatieve oplossingen voor een aantal (grote) maatschappelijke opgaves, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, water- en voedselzekerheid en de energietransitie.  

Deltares is hét onafhankelijke kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Samen met je collega’s kun je met jouw unieke kennis het verschil maken.  

 

Innoveer en participeer 

Werken met de nieuwste technologieën 

Wij weten wat er nodig is om onze missie te laten slagen: kennis en innovatie. Daarom bieden we jou een stimulerende werkomgeving, waarin we je aanmoedigen nieuwe technologieën te verkennen. Onze filosofie is 'durf te delen'. Door onze kennis beschikbaar te stellen aan anderen, creëren we de mogelijkheid om van elkaar te leren en nóg beter te presteren.  

Het werken met software, data en modellen is de kern van ons vak en we ontsluiten onze kennis wereldwijd via softwareoplossingen. Door inzet van computational science, datagedreven modellen, cloudtechnologie en AI toepassingen ontstaan nieuwe inzichten en werkwijzen. Wij kunnen als geen ander de beschikbare data en modellen interpreteren en toepassen in de praktijk. 

We nemen continu het voortouw op het gebied van innovatie. Met onze wereldberoemde faciliteiten – de Deltagoot, de GeoCentrifuge, ons ID-lab en onze overige laboratoria – beschikken we over unieke onderzoekscentra die op een ongeëvenaarde manier bijdragen aan onze studies.  

Bij Deltares zijn we altijd op zoek naar geavanceerde oplossingen. Dit betekent dat we ons niet alleen aan het digitale tijdperk aanpassen, maar dit ook actief vormgeven. Zo blijven we inhoudelijk vooroplopen. En jij kunt hier deel van uitmaken.  

 

 


 

Ontwikkel je talent

Bepalen van je eigen pad

Wij doen er alles aan om een werkomgeving te creëren waarin onze medewerkers zowel persoonlijk als professioneel kunnen groeien. Wij zien leren als een continu proces. Daarom bieden we onze medewerkers een scala aan mogelijkheden om hun vaardigheden en vakkennis optimaal te ontwikkelen. 

Door samen te werken met inspirerende collega's en deel te nemen aan innovatieve projecten vergroot je je kennis en expertise in een dynamische en stimulerende omgeving. Met onze professionele trainingsprogramma's op maat doe je nieuwe vaardigheden op en blijf je op de hoogte van de nieuwste trends binnen de sector. 

Bij Deltares heb je de regie over je eigen carrière. We moedigen onze medewerkers aan om persoonlijke doelstellingen te ontwikkelen en actief de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen loopbaanontwikkeling. Deltares biedt je een wereld aan carrièrepaden en kansen. Dus laat je talent tot bloei komen en stippel je eigen loopbaan uit.  

  

 

Je thuis voelen

Werken in diverse en inclusieve teams

Wij beseffen dat we de grootste impact hebben – op mensen, het milieu en de maatschappij – door samen te werken binnen multidisciplinaire, diverse en inclusieve teams. Door onze verschillen te omarmen, stimuleren we creativiteit, innovatie en ons probleemoplossend vermogen. 

Iedere medewerker doet ertoe. Iedere medewerker brengt kennis in, en een uniek perspectief en persoonlijkheid. Het is onze ambitie dat iedere medewerker zich gezien en gewaardeerd voelt en de mogelijkheid heeft om zijn of haar kennis, talenten en vaardigheden in een sociaal veilige werkomgeving te ontwikkelen en toe te passen. 

Bij Deltares willen we een coöperatieve, inspirerende en respectvolle werkomgeving creëren waarin iedereen zich durft te laten zien en een aandeel heeft. Een plek waar je je thuis voelt.  

Arbeidsvoorwaarden

We bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden:

Salaris en vergoedingen:

 • Een aantrekkelijk salaris.
 • Vakantietoeslag van 8%.
 • Vitaliteitsbudget van € 37,70 bruto per maand + 2,36% van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag op basis van 40 uur per week.
 • Mobiliteitsbudget van € 27,- netto per maand op basis van 40 uur per week.
 • Tegemoetkoming in zorgkosten van €36,67 bruto per maand op basis van 40 uur per week
 • Tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer van €0,23 per kilometer tot een maximum van 25 kilometer enkele reis OF een vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer woon- werkverkeer middels een NS business card.
 • Thuiswerk vergoeding van €2,35 per dag.

Verlof

 • 34 vakantiedagen op basis van 40 uur per week.
 • De mogelijkheid om jaarlijks 112 uur verlof te verkopen en 120 uur verlof bij te kopen (en bij bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals mantelzorg, nog eens 120 uur verlof extra te kopen) op basis van 40 uur per week.
 • 100% doorbetaald aanvullend geboorteverlof.

Deltares life

 • Uitstekende opleidingsmogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei.
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om hybride te werken. Zo kun je, goed door ons gefaciliteerd, ook een gedeelte thuiswerken.
 • Deltares heeft een open, inclusieve en op samenwerking gerichte cultuur. Voor meer informatie bekijk onze diversiteit en inclusie pagina.
 • We vinden het belangrijk dat onze medewerkers een Engels gesproken Deltares speech kunnen begrijpen. En dat niet-Nederlandstaligen in ieder geval voldoende de Nederlandse taal beheersen om wegwijs te raken bij Deltares, en actief aan een praatje kunnen bijdragen. Bij ambitie om in een Nederlandstalige context te werken, ligt het benodigde Nederlandse taalniveau hoger. Om daarin te faciliteren biedt Deltares taaltrainingen aan.
 • Prachtige kantoorlocatie in Delft met bijzondere faciliteiten op onze campus zoals de Deltagoot, Geo-centrifuge, Hydrohal en laboratorium.
 • Gezellige en leerzame activiteiten georganiseerd door Young Deltares en de International Association.

Overige arbeidsvoorwaarden

 • Deltares biedt een jaarcontract met intentie tot vast dienstverband.
 • ABP pensioen. Deltares neemt circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor haar rekening.
 • Laptop en telefoon.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenregeling bij Aevitae waarbij het aanvullende Mixpakket gebruteerd door Deltares wordt vergoed.
 • De mogelijkheid om een renteloze lening van maximaal €2.500 af te sluiten voor de aanschaf van een (elektrische) fiets voor woon- werkverkeer.
 • Korting op een arbeidsongeschiktheid verzekering bij Loyalis.
 • Korting op diverse privé verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea.

Een stukje geschiedenis

Deltares is in 2008 ontstaan uit de samenvoeging van GeoDelft; Delft Hydraulics; delen van TNO–Bouw en Ondergrond en delen van de specialistische diensten RIZA, RIKZ en DWW van Rijkswaterstaat. De vorming van een kennis- en innovatiecentrum voor deltavraagstukken was van groot belang om de kwetsbare en overstromingsgevoelige Nederlandse delta duurzaam bewoonbaar te houden. Het doel is om aan zowel overheid als bedrijfsleven advies te geven en om de in Nederland beschikbare kennis te bundelen en te versterken zodat innovatieve oplossingen werden gevonden om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Ook speelt Deltares een belangrijke rol in het internationaal ontsluiten van de Nederlandse kennis op het gebied van waterbeheer. De kennis van Deltares gaat verder terug dan 2008. We putten uit bijna 100 jaar kennis en ervaring. Onze experts stonden aan de wieg van de afsluitdijk. 

Deltares is nu een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ons motto is ‘Enabling Delta Life’. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

Locaties Deltares

Working@Deltares