Deltares als werkgever

Werken bij Deltares

Onze mensen werken en komen van over de hele wereld. Werken voor Deltares betekent werken in een omgeving waarin flexibiliteit en denkvrijheid wordt aangemoedigd. Bij Deltares werken collega's met verschillende achtergronden samen in multidisciplinaire teams. Dit is een belangrijke kracht van Deltares. Heb jij de ambitie om jouw (wetenschappelijke) kennis permanent te blijven ontwikkelen? Ben je gedreven om zowel nationaal als internationaal voorop te lopen in jouw vakgebied? Zoek je graag naar innovatieve oplossingen en houd je niet van standaardwerk? Dan passen jij en Deltares goed bij elkaar.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden:

Salaris en vergoedingen:

 • Een aantrekkelijk salaris.
 • Vakantietoeslag van 8%.
 • Vitaliteitsbudget van € 37,70 bruto per maand + 2,25% van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag op basis van 40 uur per week.
 • Mobiliteitsbudget van € 27,- netto per maand op basis van 40 uur per week.
 • Tegemoetkoming in zorgkosten van €36,67 bruto per maand op basis van 40 uur per week.
 • Tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer van €0,21 per kilometer tot een maximum van 25 kilometer enkele reis.
 • Thuiswerk vergoeding van €2,15 per dag.

Verlof

 • 34 vakantiedagen op basis van 40 uur per week.
 • De mogelijkheid om jaarlijks 120 uur verlof bij te kopen en 112 uur verlof te verkopen op basis van 40 uur per week.
 • 100% doorbetaald aanvullend geboorteverlof.

 

 

 

Deltares life

 • Uitstekende opleidingsmogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei.
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om hybride te werken. Zo kun je, goed door ons gefaciliteerd, ook een gedeelte thuiswerken.
 • Deltares heeft een open, inclusieve en op samenwerking gerichte cultuur. Voor meer informatie bekijk onze diversiteit en inclusie pagina.
 • Prachtige kantoorlocatie in Delft met bijzondere faciliteiten op onze campus zoals de Deltagoot, Geo-centrifuge, Hydrohal en laboratorium.
 • Gezellige en leerzame activiteiten georganiseerd door Young Deltares en de International Association.

Overige arbeidsvoorwaarden

 • Deltares biedt een jaarcontract met intentie tot vast dienstverband.
 • ABP pensioen. Deltares neemt circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor haar rekening.
 • Laptop en telefoon.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenregeling bij Aevitae waarbij het aanvullende Mixpakket gebruteerd door Deltares wordt vergoed.
 • Korting op een arbeidsongeschiktheid verzekering bij Loyalis.
 • Korting op diverse privé verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea.

Diversiteit en inclusie

Deltares gelooft dat we onze impact op mens, milieu en samenleving het grootst maken, als we inclusief en divers werken. Een divers en inclusief team is beter in staat om kennis en perspectieven te delen die innovatieve en creatieve teamprestaties en projectresultaten bevorderen.

Iedere medewerker doet ertoe. Iedere medewerker brengt kennis in, en een uniek perspectief en persoonlijkheid. Het is onze ambitie dat iedere medewerker zich gezien en gewaardeerd voelt en de mogelijkheid heeft om zijn of haar kennis, talenten en vaardigheden in een sociaal veilige werkomgeving te ontwikkelen en toe te passen. 

Wij organiseren evenementen om bewustwording te creëren over diversiteit en inclusie. Zoals dialogen binnen afdelingen en de D&I week in oktober. Daarnaast stimuleren we het trainingen zoals Unconscious bias; Inclusive Leadership; and Becoming an inclusive professional.We waken voor een inclusief recruitment proces waarin iedere kandidaat een eerlijke kans krijgt en we streven naar een diverse samenstelling van teams.

Employer value proposition

Als je aan onze medewerkers vraagt: wat betekent werken bij Deltares voor jou? Komen er 4 belangrijke pijlers naar voren. Dit zijn is dan ook onze employer value propositions. Hieronder vertellen we wat ze inhouden.

Kennis en innovatie

De uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan, vragen om innovatieve oplossingen. Daarom doen we wetenschappelijk onderzoek, bouwen we proefopstellingen, testen in onze Deltagoot en staan met onze laarzen in de modder om te testen in het veld. Zo komen we tot slimme innovaties en bruikbare oplossingen voor mens, milieu en maatschappij. Zoals de door Deltares ontwikkelde grofzandbarrière. Een technologie die sneller, goedkoper en duurzamer werkt dan de traditionele aanpak om dijken te verstevige

Teamwork

Bij Deltares werken we samen in internationale, multidisciplinaire teams. Niet alleen met collega’s die leidend zijn in hun vakgebied, maar ook met partners en opdrachtgevers. Collega’s komen uit verschillende werelden en disciplines zoals hydrologen, planologen, ecologen, economen en morfologen. Onze kennis maken we bruikbaar voor anderen. We delen die vanuit de overtuiging dat werken vanuit ‘dare to share’ kansen biedt om het nóg beter te doen en om van elkaar te leren.

Impact

Ons werk heeft impact op de samenleving. Zo kijken we wat de gevolgen zijn van klimaatveranderingen: welke maatregelen zijn nodig bij het scenario van versnelde zeespiegelstijging? We brengen de gevolgen van cyberaanvallen op waterveiligheid in kaart. En we onderzoeken hoe we de impact van plastic op ons milieu, gezondheid en maatschappij kunnen verminderen. Allemaal projecten waarmee we zorgen dat delta’s leefbaar en veilig blijven, ook voor generaties na ons!

Jouw ontwikkeling

Bij Deltares werk je vanuit jouw talent en krijg je volop ruimte om dit verder te ontwikkelen. Werken bij Deltares betekent vrijheid om binnen onze strategie je werk zelf vorm te geven. Het vraagt pro-activiteit, samenwerkingsgerichtheid en ondernemerschap. Niets is onmogelijk bij Deltares!

Een stukje geschiedenis

Deltares is in 2008 ontstaan uit de samenvoeging van GeoDelft; Delft Hydraulics; delen van TNO–Bouw en Ondergrond en delen van de specialistische diensten RIZA, RIKZ en DWW van Rijkswaterstaat. De vorming van een kennis- en innovatiecentrum voor deltavraagstukken was van groot belang om de kwetsbare en overstromingsgevoelige Nederlandse delta duurzaam bewoonbaar te houden. Het doel is om aan zowel overheid als bedrijfsleven advies te geven en om de in Nederland beschikbare kennis te bundelen en te versterken zodat innovatieve oplossingen werden gevonden om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Ook speelt Deltares een belangrijke rol in het internationaal ontsluiten van de Nederlandse kennis op het gebied van waterbeheer. Deltares is nu een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ons motto is ‘Enabling Delta Life’. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

Locaties Deltares

Working@Deltares